Otizm Ev İçin Aktiviteler Nasıl Uygulanır

Otizmli çocuklar için otizm ev için aktiviteler konusunda birçok farklı çözüm bulunabilmektedir. Sosyalleşmesinin sağlanması yanında evde çeşitli özel oyuncaklar ve nesneler ile oynamasının sağlanması gelişimleri için oldukça önemlidir. Beraber yapılacak aktiviteler yanında tek başına yapacağı aktivitelerde oldukça önemlidir. Bu konuda geliştirilen uygulamalar ile tablet üzerinden birçok aktivite yapılabilmektedir. Bu konuda sitemizden detaylı bilgilerin alınması mümkündür. […]

Otizmde Evde Eğitim Süreklilik Sağlar

Otizmli bireylerin eğitiminde terapiler ve tedaviler yanında otizmde evde eğitim yöntemlerinin uygulanması da tam bir süreklilik sağlanması noktasında doğru bir uygulamadır. Sadece terapiler ve tedavi yöntemleri uygulanması ve ev ortamında otizmli bireyler için eğitim modüllerinin uygulanmaması belirli bir eksikliğin ve karmaşanın oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle otizmli bireylerin öğrenmesi ve kavraması gibi noktalarda pratik kazandırılması […]